Ερευνητικές Ομάδες

Ερευνητική Ομάδα Γνωσιακής Γλωσσολογίας

Ιστοσελίδα: www.enl.auth.gr/tclr

Η Ερευνητική Ομάδα Γνωσιακής Γλωσσολογίας δραστηριοποιείται στο Τμήμα Αγγλικής του ΑΠΘ, υπό την επίβλεψη της καθ. Αγγελικής Αθανασιάδου.

Απευθύνεται σε ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνται 2 φορές το μήνα.

Ο σκοπός της Ερευνητικής ομάδας Γνωσιακής Γλωσσολογίας είναι:

  1. Η μελέτη, η συζήτηση και ο σχολιασμός των πιο πρόσφατων εκδόσεων που σχετίζονται με τα μη κυριολεκτικά σχήματα Γλώσσας και Σκέψης μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση βασισμένη σε βιβλιογραφία και έρευνες των περιοχών της Γνωσιακής Γλωσσολογίας, της Γνωσιακής Ψυχογλωσσολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών.
  2. Ο εποικοδομητικός σχολιασμός των διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών των μελών της Ερευνητικής Ομάδας.
  3. Η οργάνωση Συμποσίων και Θεματικών Ενοτήτων σε Συμπόσια και Συνέδρια.
  4. Η συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα.

Eρευνητική Ομάδα Πολυτροπικής Αφήγησης

Ιστοσελίδα: http://www.enl.auth.gr/multimodal/

Η Eρευνητική Ομάδα Πολυτροπικής Αφήγησης (Multimodal Research and Reading Group) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Αναπλ. Καθηγήτριας Τατιανής Ραπατζίκου. Μέλη της ομάδας είναι ερευνητές και Υποψ. Διδάκτορες. Οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνται 1 φορά το μήνα.

Ο σκοπός αυτής της ομάδας είναι:

  1. Παρουσιάσεις των μελών της ομάδας με έμφαση τη διεθνή βιβλιογραφία σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα της πολυτροπικότητας, ψηφιακής και διαμεσικής αφήγησης, και ψηφιακής λογοτεχνικής παραγωγής.
  2. Συνεργασία των μελών της ομάδας με επισκέπτες ερευνητές μέσω της οργάνωσης στοχευμένων ερευνητικών σεμιναρίων.
  3. Συμμετοχή των μελών της ομάδας με θεματικά πάνελ σε Συμπόσια και Διεθνή Συνέδρια.
  4. Σχεδιασμός εργαστηρίων σε συνεργασία με άλλους φορείς.
  5. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων που άπτονται άμεσα των ερευνητικών ενδιαφερόντων των μελών της ομάδας.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail