Παλαιότερα Προγράμματα

1995-2008

  • Θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία
  • Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
  • Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός

2008 έως 2014

  • Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
  • Διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας
  • Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
  • Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός

2014-2016

  • Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
  • Διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας
  • Αγγλόφωνες Λογοτεχνίες και Πολιτισμοί

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail