Υποδομές & Έρευνα

Το Τμήμα Αγγλικής αποτελείται από τέσσερις Tομείς:

 

Ανά Τομέα, πραγματοποιείται έρευνα στα ακόλουθα πεδία:

 • Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 

Κατάκτηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, Μεθοδολογία Γλωσσικής Διδασκαλίας, Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς, Γενική Γλωσσολογία, Σημασιολογία, Γνωστική Γλωσσολογία, Μεταφορά, Η Γλώσσα των Συναισθημάτων, Η Αγγλική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα και η Εκμάθησή της στην Προσχολική και Σχολική Ηλικία, Απόκτηση Πρώτης και Δεύτερης Γλώσσας, Ατομικές Διαφορές στη Μάθηση, Μεθοδολογία Διδασκαλίας Γλωσσών, Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού για Μικρούς Μαθητές, Κατάκτηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, Επιτελικές λειτουργίες και απόκτηση γλώσσας, Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων, Τροπικότητα, Ιστορική Γλωσσολογία, Συντακτική μεταβολή, Διαχρονία των δομών ορισμάτων, Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία, Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, Εκπαιδευτική Γλωσσολογία, Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων, Γλωσσολογική Μορφολογία, Κλιτική Μορφολογία, Τεκμηρίωση και Περιγραφή Γλωσσών και Διαλέκτων υπό Εξαφάνιση, Η Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα, Πραγματολογία, Γλώσσα στα ΜΜΕ, Έλλειψη, Φωνητική, Φωνολογία, Φωνολογική Κατάκτηση, Διαταραχές της Ομιλίας, Απόκτηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Διδασκαλία της Αγγλικής σε Μικρούς Μαθητές, Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς, Φωνολογία, Μορφοφωνολογία, Φωνολογική Τυπολογία, Διεπαφή Φωνητικής-Φωνολογίας, Μετρική, Σύνταξη, Σημασιολογία, Χρόνος, Όψη, Έγκλιση και Τροπικότητα, Τυπολογία, Γραμματικοποίηση, Μετάφραση και Ορολογία, Η Γραμματική στη Γλωσσική Διδασκαλία 

 

 • Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας 

Αγγλική Λογοτεχνία του 20ού αιώνα, Πολιτισμική και Μετα-αποικιοκρατική Θεωρία, Φεμινισμός, Μοντερνισμός, Ρεαλισμός, Σπουδές Φύλου και Σεξουαλικότητας, Φεμινιστική Θεωρία και Κριτική, Θεωρίες Σωματικότητας, Θεατρικό Εργαστήρι, Λογοτεχνία της Αναγέννησης, Γυναίκες Συγγραφείς της Αναγέννησης, Σαίξπηρ, Σπουδές Πρόσληψης, Σπουδές Φύλου, Αγγλικός Ρομαντισμός, Ρομαντισμός και Φιλελληνισμός, Αγγλο-Ιταλικές Λογοτεχνικές και Πολιτισμικές Σχέσεις, Ιστορία του Βιβλίου, Ταξιδιωτική Λογοτεχνία, Πολιτισμικές Σπουδές και Σπουδές Φύλου

 

 • Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας 

Αμερικανική Λογοτεχνία και Θέατρο του 18ου και 19ου αιώνα, Πολιτική Ιδεολογία και Πρώιμος Αμερικανικός Πολιτισμός, Αμερικανικό Μυθιστόρημα του 20ού αιώνα, Λογοτεχνία του Αμερικανικού Νότου, Πολιτισμικές Σπουδές, Κριτική Θεωρία, Φεμινιστική Θεωρία, Κίνημα Πολιτικών Δικαιωμάτων, Αμερικανική Εθνοτική Λογοτεχνία και Λογοτεχνία των Μειονοτήτων, Ελληνο-Αμερικανική Λογοτεχνία, Κριτική Θεωρία, Μοντέρνα και Σύγχρονη Αμερικανική Λογοτεχνία, Αφρικανο-Αμερικανίδες Συγγραφείς, Επιστημονική Φαντασία και Ουτοπική Λογοτεχνία, Φεμινιστική Θεωρία και Κριτική, Μεταμοντερνισμός και Κυβερνοθεωρία, Αμερικανικό Θέατρο, Κριτική Θεωρία, Πειραματικό Θέατρο, Θεωρία Θεάτρου, Θεατρικό Εργαστήριο, Σύγχρονη Αμερικανική Πεζογραφία και Ποίηση, Μεταμοντερνισμός, Κυβερνοκουλτούρα/Κυβερνοπάνκ (με έμφαση στη λογοτεχνία του William Gibson), το Τεχνολογικό Ανοίκειο, Graphic Novels, Λογοτεχνική Παραγωγή και Νέα Μέσα, Ψηφιακή Λογοτεχνία

 

 • Τομέας Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών 

Σπουδές Μετάφρασης και Διερμηνείας, Μεταμοντέρνα Πεζογραφία, Κριτική Θεωρία, Γυναικείες Σπουδές, Σύγχρονη Αμερικανική Πεζογραφία, Σπουδές Κινηματογράφου, Πολιτισμικές Σπουδές, Σημειωτική, Μετάφραση, Ρητορική, Σπουδές Λαϊκής Κουλτούρας
 

 

Η έρευνα υποστηρίζεται από τέσσερα ερευνητικά εργαστήρια:

Γλωσσικής ανάπτυξης Το Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης (308Δ) καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος στα εξής πεδία:

 • μελέτη της ανάπτυξης της δεύτερης/ξένης γλώσσας και των στρατηγικών επεξεργασίας των σχετικών γλωσσικών δομών (παραγωγή και κατανόηση),
 • δημιουργία βάσης δεδομένων που αφορούν τον έλεγχο
  • αναπτυξιακών σταδίων,
  • χαρακτηριστικών συνεχούς λόγου στη δεύτερη/ξένη γλώσσα και
  • μεταβλητών που επηρεάζουν τη γλωσσική ανάπτυξη, και
 • μελέτη της ανάπτυξης της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής σε παιδιά φυσιολογικής γλωσσικής ανάπτυξης και σε παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή, δίγλωσσα και μονόγλωσσα.

Φωνητικής Στο Τμήμα λειτουργεί το Εργαστήριο Φωνητικής (308Δ) με αντικείμενο την έρευνα της παραγωγής, ακουστικής και αντίληψης της ομιλίας. Καλύπτει:

 • μελέτη της παραγωγής, ακουστικής και αντίληψης της ομιλίας
 • μελέτη της φωνολογικής ανάπτυξης της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, δίγλωσσα και μονόγλωσσα
 • μελέτη φωνητικών/φωνολογικών στοιχείων σε διαλέκτους της ελληνικής
 • μελέτη της των διαταραχών παραγωγής σε διάφορες παθολογίες της ομιλίας, π.χ. βαρηκοΐα-κώφωση
 • μελέτη φωνητικών/φωνολογικών στοιχειών στην διαγλώσσα μαθητών της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
 • μελέτη της μεθοδολογίας διδασκαλίας της προφοράς
 • δημιουργία διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της προφοράς

Αφηγηματικής έρευνας Το αντικείμενο έρευνας του Εργαστηρίου Αφηγηματικής Έρευνας είναι η μελέτη ποικίλων μορφών και τεχνικών αφήγησης σε πολλαπλούς χώρους έρευνας των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα πεδία: θεωρία της αφήγησης, τεχνικές της αφήγησης, μορφές της αφήγησης, ιδεολογία της αφήγησης, αφήγηση και κοινωνία, αφήγηση και νέες τεχνολογίες.

Εκμάθησης, διδασκαλίας και αξιολόγησης της ξένης γλώσσας στη σχολική πράξη Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 2016 από τον Τομέα Θεωρητικής κι Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΑΠΘ) (ΦΕΚ 1771/17-6-2016). Στόχος του εργαστηρίου είναι να προαχθεί η έρευνα στα πεδία της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, της διδασκαλίας και αξιολόγησης στο πλαίσιο της προσχολικής, πρωτοβάθμιας, αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εμβαθύνοντας έτσι στην κατανόηση των γλωσσικών και γνωσιακών διαδικασιών που χαρακτηρίζουν την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Απώτερος σκοπός μας είναι η ανάδειξη της σημασίας της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, καθώς κι η υποβολή προτάσεων που θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε αυτό της διδασκαλίας στην πράξη.
Το εργαστήριο εστιάζει:

 • Στον σχεδιασμό διδακτικού υλικού αλλά κι υλικού αξιολόγησης για παιδιά με τυπική γλωσσική ανάπτυξη, καθώς και για παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (λ.χ. δυσλεξία)
 • Στη δημιουργία βάσεων δεδομένων, όπως Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων Μαθητών (Learner Corpora) (προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
 • Στην ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και διδασκαλίας για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών
 • Στη διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων για την επιμόρφωση των διδασκόντων

Ερευνητικά πεδία: 

 • Απόκτηση δεύτερης/ξένης γλώσσας
 • Γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς σκοπούς
 • Αξιολόγηση δεύτερης/ξένης γλώσσας
 • Μεθοδολογία διδασκαλίας δεύτερης/ξένης γλώσσας
 • Προγράμματα διγλωσσίας/πολυγλωσσίας/εμβάπτισης
 • Εναλλακτικά μοντέλα εκπαίδευσης (λ.χ. Διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο/CLIL)
 • Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
 • Ενδεικτικές πρακτικές για διδασκαλία σε πρόσφυγες και μετανάστες

Η συλλογή δεδομένων από τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, αλλά και την αξιολόγηση σε σχολικά περιβάλλοντα διενεργείται κατόπιν άδειας από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το εργαστήριο συνεργάζεται με το 3ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, το οποίο επιβλέπεται από το Τμήμα Αγγλικής (ΑΠΘ), κι όπου διενεργείται μεγάλος αριθμός ερευνών από μαθητές και καθηγητές του εν λόγω τμήματος, καθώς κι άλλων τμημάτων του ΑΠΘ αλλά και του εξωτερικού.

 

Επιπλέον υποστηρικτικές δομές:

 

Ερευνητικά προγράμματα:
Υπό κατασκευή

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail