Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ανακοίνωση δικαιούχων φοιτητών/τριών για απαλλαγή από δίδακτρα ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, ειδίκευση Μετάφρασης

27/11/2020

 

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την απαλλαγή διδάκτρων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, ειδίκευση Μετάφρασης με έτος εισαγωγής 2020-2021.

 

 

Newcastle University PhD studentships in speech perception, production and learning

19/11/2020

 

Applications are invited for PhD studentships in speech science at Newcastle University. We welcome applicants who are interested in all aspects of speech perception, production and learning. Note that eligibility for these awards has now been extended to international students. Studentships, to start in October 2021, will be awarded via open competition for two doctoral training partnerships:

 

• AHRC Northern Bridge Consortium, deadline Wednesday 13th January 2021.

 

3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

30/10/2020

 

Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ΥΔ για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 12 έως 36 μήνες. 

 

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στο ΔΜΣ Γλώσσα Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση 2020-2021

07/10/2020

 

 

 

Παρατείνεται κατά μία μέρα η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα δίδακτρα για τους εισακτέους στο ΔΜΣ Γλώσσα Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση 2020-2021. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά έως και τη Δευτέρα 12/10/2020 κατόπιν ραντεβού ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 12/10/2020.

Ωρολόγιο πρόγραμμα ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση

05/10/2020

 

Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-21 του ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση, του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.

Τα μαθήματα αρχίζουν 12 Οκτωβρίου 2020.

 

Οδηγίες για τον Covid-19

02/10/2020

Με βάση τις οδηγίες των υπουργείων Παιδείας και Υγείας, καθώς και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ που περιγράφονται στα ΦΕΚ που έχουν εκδοθεί, παρακαλούμε για την τήρηση των παρακάτω μέτρων για τη διενέργεια δια ζώσης διδασκαλίας:

Ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στο ΔΜΣ Γλώσσα Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευσηγια το 2020-2021

01/10/2020

 

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στα ΠΜΣ του Τμήματος για το 2020-21, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και την Υπουργική απόφαση 83842/Ζ1  που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθμ. 2726/τ.Β’/3-7-2020  και αφορά ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail