Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες

28/09/2020

 

 

Στόχος της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορεςείναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ΥΔ για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 12 έως 36 μήνες.

 

Υποτροφία (Fellowship) του ιδρύματος Azrieli για μεταδιδακτορική έρευνα (1.11.2020)

09/09/2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Ιδρύματος Azrieli (Ισραήλ) σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών (fellowships) εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στους τομείς: της Επιστήμης-Τεχνολογίας-Μηχανικής-Μαθηματικών (STEM, 18 θέσεις), των Ανθρωπιστικών Επιστημών (3 θέσεις) και των Κοινωνικών Επιστημών (3 θέσεις)

Ανακοίνωση για τη λήψη πτυχίου των μεταπτυχιακών φοιτητών & φοιτητριών του Τμήματος

21/07/2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. δε θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας μεταπτυχιακών τον Ιούλιο του 2020. Θα πραγματοποιηθεί λήψη πτυχίου στις 28 Αυγούστου 2020.

 Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους

·         Κατάθεση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ.

·         Προώθηση της βεβαίωσης κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματος

·         Επιβεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες

Σχετικά με τα αποτελέσματα για το ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση

17/07/2020

 

Ανακοινώνεται στους υποψήφιους/ες για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» με ειδίκευση «ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ότι τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος πιθανότατα τέλη Αυγούστου 2020.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

 

Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών Β' και Γ' κύκλου, ακ. έτους 2017-2018 (20/7-19/10/2020)

09/07/2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου), ακ. έτους 2017-18, σε πανεπιστήμια του εσωτερικού, προς πτυχιούχους καταγόμενους από Ζαγορά Πηλίου/Σπέτσες/Ύδρα, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 20 Ιουλίου έως και τις 19 Οκτωβρίου 2020.

 

Υποτροφίες Ιδρύματος Canon για έρευνα στην Ιαπωνία (15.2.2021)

08/07/2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Canon, για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διεξαγωγή έρευνας σε Ιδρυμα υποδοχής στην Ιαπωνία.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Διδακτορικού Διπλώματος, εντός -κατά προτεραιότητα- της τελευταίας δεκαετίας από την υποβολή της αίτησης υποτροφίας. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς το επιστημονικό πεδίο.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail