Ανακοινώσεις ΠΜΣ

CALL FOR PAPERS του διεθνούς διεπιστημονικού συμποσίου με θέμα “Feminism and Technoscience.”

10/12/2018

Ανακοινώνεται το CALL FOR PAPERS του διεθνούς διεπιστημονικού συμποσίου που διοργανώνει ο Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ σε συνεργασία με το Women’s Network της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αμερικανικών Σπουδών στις 6 Απριλίου 2019 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού με θέμα “Feminism and Technoscience.”

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων είναι 31 Δεκεμβρίου 2018.

Βρείτε ολόκληρη πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Αποτελέσματα αιτήσεων για την απαλλαγή από τα δίδακτρα μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2018-19

05/12/2018

Ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος τα αποτελέσματα των αιτήσεων για την απαλλαγή από τα δίδακτρα μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Βρείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Ενημερωτικό δελτίο υποτροφιών από το ΙΚΥ μηνός Δεκεμβρίου

05/12/2018

Διαβάστε εδώ το ενημερωτικό δελτίο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για το μήνα Δεκέμβριο.

Θα βρείτε προκηρύξεις για υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων, καθώς και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις.

 

 

Ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στο ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

01/11/2018

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στο ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και την Υπουργική απόφαση 131757/Ζ1 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθμ.

Αποτελέσματα επιτυχόντων στο ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης

01/11/2018

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων για το ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση.

 

 

Υποτροφία ΜΔΕ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στη Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

29/10/2018

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι η κ. Γρηγορία-Ειρήνη Μουστάκα θα λάβει την ανταποδοτική υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο ΜΔΕ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση βάσει της επίδοσής της στα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

 

Υποτροφίες Αριστείας για Σπουδές και Έρευνα στην Ελβετία, ακ. έτους 2019-2020 (31.10.18)

17/10/2018

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική περιγραφή και οι αντίστοιχες προκηρύξεις σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, για:

Σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στα ΠΜΣ του Τμήματος για το 2018-2019

08/10/2018

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στα ΠΜΣ του Τμήματος για το 2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και την Υπουργική απόφαση 131757/Ζ1 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθμ. 3387/10-8-2018/τ.Β΄ και αφορά ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι. 

ΔΜΣ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές | Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι 2018-19

08/10/2018

Δέτση Ζωή

Ακανθοπούλου Ελένη

Αναστασιάδου Δέσποινα

Δομάση Αφροδίτη

Εξάρχου Κυριακή

 

Γιαννοπούλου Έφη

Ηλιόπουλος Γρηγόριος

Καραγιάννης Δημήτριος

Σταυρίδου Αγλαΐα

Τσιρώνη Αικατερίνη

Ψωμιάδης Δημήτριος

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail