Μεταπτυχιακό Σεμινάριο

Δευ, 12/12/2016

Το Τμήμα οργανώνει μια σειρά μεταπτυχιακών σεμιναρίων στην οποία υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τήτριες αλλά και ερευνητές του Τμήματος ή άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού παρουσιάζουν την έρευνά τους. Στο πλαίσιο αυτό οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν την πρόοδο της διδακτορικής έρευνάς τους στην τριμελή επιτροπή τους αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Οι παρουσιάσεις γίνονται στην αίθουσα σεμιναρίων 308 και στην 417junior, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Παρουσιάσεις 2016-2017

14 Δεκεμβρίου 2016, 09:00-09:45
"Αξιολόγηση μεθόδων διδασκαλίας της προφοράς της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας"
Ανδρέου Παναγιώτης

14 Δεκεμβρίου 2016, 09:45-10:30
"The Interlanguage Phonology of Bulgarian Learners of Modern Greek: Investigating Segmental acquisition and Evaluating Pronunciation Teaching Methods"
Milenova Milena

14 Δεκεμβρίου 2016, 10:30-11:15
"An acoustic analysis of vowel production in the west Greek dialect of Preveza: A sociophonetic approach"
Λάζαρη Αρτεμισία

 

Περισσότερα στις Παρουσιάσεις.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail