Υποτροφία | PhD

Τετ, 25/01/2017

Το Τμήμα Αγγλικής ανακοινώνει ότι η κ. Ελισάβετ Σακελλαρίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας, προσφέρει στη μνήμη της συναδέλφου Λίτσας Τραγιαννούδη το ποσό των 250 Ευρώ για την μερική κάλυψη δαπανών μιας/ενός αριστεύουσας/οντος διδακτορικής/ού φοιτήτριας/τή για έρευνα ή συμμετοχή σε συνέδριο στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την επιθυμία της κ. Σακελλαρίδου θα ακολουθηθεί η εξής σειρά προτεραιότητας: Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας, Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας, Τομέας Γλωσσολογίας.

Παρακαλούνται όσες και όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση στο Γραφείο 308Α μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017. Μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα, γράμμα αποδοχής για συμμετοχή σε συνέδριο ή πρόταση βιβλιογραφικής έρευνας καθώς και γράμμα στήριξης από την επιβλέπουσα καθηγήτρια ή τον επιβλέποντα καθηγητή. Η μετακίνηση πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2017.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail