Βεβαιώσεις παρακολούθησης για το workshop Atlas.ti

Πέμ, 06/04/2017

Παρακαλούνται όσοι/όσες παρακολούθησαν το εργαστήριο workshop Atlas.ti του Michal Wanke στις 1-3 Μαρτίου 2017 να περάσουν από το Γραφείο Σπουδών 308Α κατά το διάστημα 7/4/2017 με 5/5/2017 ώστε να παραλάβουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail