Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Πέμ, 20/07/2017

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail