Αποτελέσματα Διδακτορικών Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ

Πέμ, 27/07/2017

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), το οποίο τελεί υπό την αιγίδα και εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2016 το πρώτο πρόγραμμα χρηματοδότησης Υποψηφίων Διδακτόρων. Η χρηματοδότηση στοχεύει στην υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων οι οποίοι εκπονούν τη Διδακτορική τους διατριβή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα.

Η διαδικασία αξιολόγησης των 2114 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης ΕΛΙΔΕΚ ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουλίου 2017. Η αξιολόγηση έγινε με κριτήριο το  επιστημονικό υπόβαθρο και την ικανότητά των υποψηφίων να υλοποιήσουν το ερευνητικό έργο που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της διατριβής τους από ειδικούς εμπειρογνώμονες και Θεματικές Επιτροπές Αξιολογητών αποτελούμενες από καταξιωμένους επιστήμονες.

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι δύο υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματός μας, η κ. Αικατερίνη Δεληκωνσταντινίδου και ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηπαπαθεοδωρίδης έλαβαν υποτροφία.

Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής της κ. Δεληκωνσταντινίδου είναι The Therapeutic Function of the Tragic in Contemporary Performances of Ancient Greek Myths on the Latin American and Greek American Communities και η τριμελής επιτροπή απαρτίζεται από τους Πατσαλίδη Σάββα, Αναγνώστου Γεώργιο και Καλογερά Γεώργιο.

Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής του κ. Χατζηπαπαθεοδωρίδη είναι The Power of Camp-loitation: Dazzling the Gay Audiences in Contemporary Music Stage και η τριμελής επιτροπή απαρτίζεται από τους Δέτση Ζωή, Μπλατάνη Κωνσταντίνο και Ντόκου Χριστίνα.

 

Πολλά συγχαρητήρια στους υποψήψιους διδάκτορες για την επιτυχία τους και ευχές για καλή πορεία στη διδακτορική τους διατριβή.

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail