Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 6656/01-08-2017 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Παν. Κρήτης

Δευ, 21/08/2017

Βρείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία ενός προπτυχιακού μαθήματος Γλωσσολογίας στο τμήμα Φιλολογίας του Παν/μιου Κρήτης το εαρινό εξάμηνο 2017-2018.

Προθεσμία υποβολής: 29 Αυγούστου 2017

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Άλλες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail