ΕΚΠ 570 Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας | Αλλαγή αίθουσας

Δευ, 23/10/2017

Το μάθημα θα γίνεται στο εξής στην αίθουσα σεμιναρίων 308 (πατάρι).

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail