Ανακοίνωση για την προφορική συνέντευξη για το Δ.Μ.Σ. στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές

Πέμ, 20/09/2018

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση για τις συνεντεύξεις για το Δ.Μ.Σ. στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές.

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail