Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων στα ΠΜΣ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Δευ, 01/10/2018

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση διερμηνείας.

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στα ΔΜΣ των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Διαβάστε εδώ τα αποτελέσματα για το ΔΜΣ στη Γλωσσολογία.

Διαβάστε εδώ τα αποτελέσματα για το ΔΜΣ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας.

Διαβάστε εδώ τα αποτελέσματα για το ΔΜΣ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές.

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail