Ανακοίνωση προφορικής εξέτασης – συνέντευξης του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης 2018

Δευ, 22/10/2018

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την προφορική εξέταση – συνέντευξη των υποψηφίων για το ΔΠΜΣ Διερμηνείας - Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης 2018-2020.

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail