Αποτελέσματα επιτυχόντων στο ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης

Πέμ, 01/11/2018

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων για το ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση.

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail