Μaster Class με τη καθ. Άρτεμη Αλεξιάδου

Δευ, 07/01/2019

Το Ερευνητικό Δίκτυο "Deutsch-Mittelmeerisches Netzwerk Sprachwissenschaft” (DeMiNeS) (German Mediterranean Network on Linguistics) διοργανώνει στις 19 Μαρτίου 2019 Μaster Class με την Prof. Dr. Dr. h.c. Άρτεμη Αλεξιάδου (Humboldt Universität Berlin, Leibniz-ZAS). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής.

Το Ερευνητικό Δίκτυο "Deutsch-Mittelmeerisches Netzwerk Sprachwissenschaft” (Βραβείο του Ιδρύματος Alexander von Humboldt 2017 για Καινοτόμες Διαδικτυακές Πρωτοβουλίες που απονεμήθηκε στην Αθηνά Σιούπη, 2017 Humboldt Alumni Award for Innovative Networking Initiatives) με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Alexander von Humboldt είναι ένα ερευνητικό δίκτυο που υποστηρίζει τη συνεργασία ανάμεσα στη Γερμανία, την Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Μεσογείου στη γλωσσολογική έρευνα και τη διδασκαλία. Το Δίκτυο συνεργάζεται με την ερευνητική ομάδα Research Unit on (Experimental) Syntax and Heritage Languages του Πανεπιστημίου  Humboldt του Βερολίνου (Βραβείο Gottfried Wilhelm Leibniz Preis 2014 που απονεμήθηκε στην Άρτεμη Αλεξιάδου) και το Center “Language, Variation, and Migration“ του Πανεπιστημίου Potsdam. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Δικτύου http://demines.del.auth.gr/el/

Πρόσκληση υποβολής περιλήψεων

Η Πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων εδώ

Καλούνται οι νέοι/ες ερευνητές/ήτριες (Α’ και Β’ Κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών), οι διδάκτορες που απέκτησαν πρόσφατα το διδακτορικό  τίτλο σπουδών (στο διάστημα των τριών τελευταίων ετών), καθώς και οι μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/ήτριες που εστιάζουν την έρευνά τους σε πεδίο σχετικό με τα πεδία έρευνας της Καθ. Αλεξιάδου, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης ΟΦς και της εναλλαγής ορισμάτων, να υποβάλουν περίληψη. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εργασίες που διερευνούν τις παραπάνω θεματικές από συγκριτική σκοπιά.

6 περιλήψεις θα επιλεγούν για παρουσίαση. Κάθε συμμετέχων/ουσα θα έχει στη διάθεσή του/της 35 λεπτά για παρουσίαση και συζήτηση με την Καθ. Αλεξιάδου και τους/τις άλλους/ες συμμετέχοντες/ουσες.

Την ίδια ημέρα, η Καθ. Αλεξιάδου θα δώσει διάλεξη για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και για τους/τις διδάσκοντες/ουσες της Φιλοσοφικής Σχολής (Τομείς Γλωσσολογίας). Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά, μέσω live streaming.

Προδιαγραφές

Η περίληψη θα πρέπει να αποσταλεί ανώνυμη σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση demines@del.auth.gr και να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

Έκταση: 500 λέξεις (εκτός της βιβλιογραφίας, πινάκων και παραδειγμάτων), γραμματοσειρά: Times New Roman 12pt, διάστημα: μονό, περιθώρια: όλα 2,54 εκ.

Στο κείμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος παρακαλούνται οι συγγραφείς να δηλώσουν όνομα, φορέα εργασίας και ιδιότητα. Στην περίπτωση που ο διδακτορικός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί, θα πρέπει να δηλωθεί η ημερομηνία απόκτησης. Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται: „MCAA Abstract“.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Σημαντικές ημερομηνίες

Υποβολή περίληψης: 20 Ιανουαρίου 2019

Ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή της περίληψης: 25 Ιανουαρίου 2019

Επικοινωνία: Αθηνά Σιούπη

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: demines@del.auth.gr

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail