Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΚΟ για Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Τετ, 06/02/2019

Σας γνωρίζουμε ότι, η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της με αριθμό 2979/22 και 23-1-2019, αποφάσισε να εγκρίνει:

α. την προκήρυξη για την χορήγηση εκατόν δέκα (110) υποτροφιών – όπως αυτές αναλύονται α. στη παράγραφο 1: «Αριθμός υποτρόφων» της συνημμένης προκήρυξης – σε προπτυχιακούς/κές και μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες Τμημάτων του Α.Π.Θ. ευαίσθητων   κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» της πράξης «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ 5021745, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Θεόδωρο Αγοραστό καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ,

β. τις προϋποθέσεις/κριτήρια επιλογής, τη διαδικασία επιλογής, απόδοση υποτροφίας, υποχρεώσεις υποτρόφου, δικαίωμα συμμετοχής στη υποτροφία και την αξιολόγηση των προτάσεων/λοιπούς όρους καθώς και

γ. τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης που περιλαμβάνονται στον αλγόριθμο.

 

Επισημαίνουμε ότι 

α.  ΔΕΝ έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν Υποψήφιοι Διδάκτορες (ούτε και στην περίπτωση που δεν λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα) και

β.  Τα κριτήρια επιλογής – προϋποθέσεις που αφορούν τα εξάμηνα φοίτησης των δικαιούχων αναφέρονται στο σύνολο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

γ.   διευκρινήσεις αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής θα σταλούν εντός των ημερών.

 

Οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων αρχίζουν από 6 Φεβρουαρίου 2019 έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2019.

 

Διαβάστε εδώ όλη την προκήρυξη.

Βρείτε εδώ την αίτηση των προπτυχιακών.

Βρείτε εδώ την αίτηση των μεταπτυχιακών.

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail