Ταμείο κινητικότητας για την ελληνική νεολαία Υποτροφίες για νέους Έλληνες ερευνητές: «Séjours scientifiques de haut niveau» (SSHN)

Πέμ, 21/02/2019

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2019

 

Η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας παρέχει υποτροφίες κινητικότητας σε νέους Έλληνες μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

 

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, αυτές οι υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας (1-4 μήνες) δίνουν σε νέους  επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές τη δυνατότητα να διεξάγουν ερευνητικό έργο σε ένα γαλλικό εργαστήριο, που υπάγεται σε ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια επιχείρηση.

 

Το 2019, το πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα εξής ερευνητικά πεδία :

 

  • Βιοτεχνολογίες

 

  • Βιοεπιστήμες

 

  • Γεωπονία - Αγροδιατροφή

 

  • Διάστημα - Αεροναυπηγική

 

  • Ενέργεια - Περιβάλλον

 

  • Υλικά   

 

  • Ψηφιακή επιστήμη

 

 Ημερομηνία λήξης υποβολής:                                         30 Απριλίου 2019                                                                       

 

Ο κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών, η προκήρυξη και η ηλεκτρονική φόρμα υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:

http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el.

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail