Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας

Τρί, 26/02/2019

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας της ΜΟΔΥ-ΕΛΚΕ ΑΠΘ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της σύνδεσης της έρευνας που παράγεται στο ΑΠΘ με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας διοργανώνει το Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας με σκοπό την υποκίνηση και εκπαίδευση των ερευνητών (όλων των Τμημάτων και Βαθμίδων) στην αξιοποίηση της έρευνάς τους.

Στο Εργαστήριο μπορούν να συμμετάσχουν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σύνδεσμο https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/26775?ReturnToPage=1&PageSize=3.

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail