Προγράμματα υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Πέμ, 28/02/2019

Σύμφωνα προς το έγγραφο 25908/Ζ1/19.2.2019 του ΥΠΠΕΘ, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις, με ενδεικτική περιγραφή, των προγραμμάτων υποτροφιών του Συμβουλίου Υποτροφιών της Κίνας (CSC), ακ. έτους 2019-2020, για σπουδές πλήρους φοίτησης όλων των κύκλων (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, εκπόνηση Δ.Δ.), και σε αγγλόφωνα προγράμματα (μεταπτυχιακές σπουδές μόνο), οι οποίες καλύπτουν και το έτος γλωσσικής προετοιμασίας όπου δει.

Η διαδικασία και προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ποικίλει ανά πρόγραμμα.

Ενδεικτική προθεσμία σύμφωνα με το φορέα προκήρυξης: τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου

Ενδεικτική προθεσμία σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του ΥΠΠΕΘ: 1η Απριλίου 2019.

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail