Επιτυχόντες/ούσες για εισαγωγή στην ειδίκευση διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τρί, 16/07/2019

 

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ειδίκευση διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης.

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail