Προκήρυξη ΠΜΣ "Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική (ΔΕΔιΠ)"

Τετ, 03/06/2020

 

Βρείτε εδώ την προκήρυξη για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική - ΔΕΔιΠ" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Οι υποψήφιες/οι μπορούν να συμμετέχουν ηλεκτρονικά, κάνοντας αίτηση στο ακόλουθο link:

 

http://88.197.107.217:65000/wordpress/?page_id=40.

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Άλλες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail