Ανακοίνωση για τη λήψη πτυχίου των μεταπτυχιακών φοιτητών & φοιτητριών του Τμήματος

Τρί, 21/07/2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. δε θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας μεταπτυχιακών τον Ιούλιο του 2020. Θα πραγματοποιηθεί λήψη πτυχίου στις 28 Αυγούστου 2020.

 Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους

·         Κατάθεση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ.

·         Προώθηση της βεβαίωσης κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματος

·         Επιβεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες

θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση για τη χορήγηση πτυχίου. Το έντυπο της αίτησης θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

Η αίτηση θα πρέπει είτε να αποσταλεί ταχυδρομικά στη Γραμματεία είτε να την προσκομίσουν αυτοπροσώπως και κατόπιν ραντεβού έως τις 21/8/2020. Τέλος, θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα ή σε περίπτωση απώλειας μία επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση καθώς και τη βεβαίωση διαγραφής από την αρμόδια ΦΕΘ-ΑΠΘ.

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail