Επιτυχόντες/ούσες για εισαγωγή στο ΔΜΣ "Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση" του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Τρί, 01/09/2020

 

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το ΔΜΣ στη «Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση».

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail