Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες

Δευ, 28/09/2020

 

 

Στόχος της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορεςείναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ΥΔ για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 12 έως 36 μήνες.

 

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.): https://hfri.grnet.gr/
Έναρξη υποβολών: 20 Οκτωβρίου 2020, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Λήξη υποβολών: 20 Νοεμβρίου 2020, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

 

Περισσότερα στο http://www.elidek.gr/call/5756/?fbclid=IwAR2CTfO1CbtLqVyQIICxrOrUW8Ki0IA7yQt HzPeLJoScC0r1cy4DyMmDFJg

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail