Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Σας  ενημερώνουμε ότι μετά από έγκριση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας και της Συγκλήτου του ΑΠΘ, το αναμορφωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αγγλικής θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2016.

Θα προσφερθούν οι εξής κατευθύνσεις για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2016-2017:

  • ΜΔΕ στη Γλωσσολογία
  • ΜΔΕ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας
  • ΜΔΕ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές

Η σχετική Πρυτανική Πράξη βρίσκεται στο στάδιο της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η προκήρυξη του Προγράμματος θα γίνει μόλις δημοσιευτεί η Πρυτανική Πράξη, δηλαδή περίπου στις αρχές Ιουλίου. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 29/8/2016. Σημειώνεται ωστόσο ότι το Πανεπιστήμιο θα είναι κλειστό κατά την περίοδο 1-21 Αυγούστου 2016.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος gp.enl.auth.gr για πληροφορίες για τα κριτήρια εισαγωγής σε κάθε κατεύθυνση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά οπότε και θα ανακοινωθούν πληροφορίες για την προκήρυξη, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

 

Η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κατερίνα Νικολαΐδου

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail