Χρόνος υποβολής διπλωματικής εργασίας

Πέμ, 30/06/2016

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της διπλωματικής εργασίας των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται η 30/9/2016.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail