Προκήρυξη θέσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής για το έτος 2016-2017

Πέμ, 14/07/2016

 

Βρείτε εδώ το κείμενο της προκήρυξης για την κατεύθυνση: Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές

Βρείτε εδώ το κείμενο της προκήρυξης για την κατεύθυνση: Γλωσσολογία

Βρείτε εδώ το κείμενο της προκήρυξης για την κατεύθυνση: Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail