Υποτροφίες

Δευ, 01/08/2016

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας θα προσφέρει από 2 έως 4 ανταποδοτικές υποτροφίες σε φοιτητές κάθε ενεργής κατεύθυνσης για το ακαδημαικό έτος 2016-2017. Οι υπότροφοι θα καταβάλουν μειωμένα δίδακτρα και θα παρέχουν κάποιο έργο συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικές ή/και ερευνητικές δραστηριότητες/μονάδες του Τμήματος. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση την καλύτερη επίδοση στην εισαγωγική διαδικασία για τις υποτροφίες Α' εξαμήνου και την καλύτερη επίδοση στο πρώτο εξάμηνο για τις υποτροφίες Β΄ εξαμήνου. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail