Μεταδιδακτορική Έρευνα

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Μαρία Καλτσά

Η Μαρία Καλτσά εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια ψυχογλωσσολογίας στον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 2012 απέκτησε το Διδακτορικό της τίτλο στη Ψυχογλωσσολογία με θέμα «Η κατάκτηση της τελικότητας στη μητρική γλώσσα» από το ΑΠΘ. Το διδακτορικό της χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Ηράκλειτος ΙΙ». Το 2006 ολοκλήρωσε το πτυχίο της στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ενώ ένα χρόνο αργότερα απόκτησε το Μεταπτυχιακό της τίτλο στη Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, Μεγάλη Βρετανία, με χρηματοδότηση του Cambridge European Trust 2006-2007. Στην περίοδο 2012-2015 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα «Θαλής: Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση: Ανάπτυξη Γλωσσικών και Γνωστικών Δεξιοτήτων σε Διάφορους Τύπους Διγλωσσίας» στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Το 2016, έλαβε την Υποτροφία Αριστείας - Βραβείο Αριστείας & Καινοτομίας Μεταδιδακτορικού Ερευνητή από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ για τη μελέτη «Γλώσσα και Επίκτητες Γλωσσικές Διαταραχές: Το Νοητικό Λεξικό σε ομιλητές της Ελληνικής Τυπικά Αναπτυγμένους και με Νόσο Αλτσχάιμερ» και από το 2017 εργάζεται ως διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Οι διαλέξεις της σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο αφορούν τα πεδία της Ψυχογλωσσολογίας, της Γλωσσικής Ανάπτυξης, της Γλωσσικής Επεξεργασίας, της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, της Ψυχολογίας της Ανάπτυξης και των Μεθόδων Γλωσσικής Έρευνας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο λεξικό, στη (μορφο)σύνταξη, στα φαινόμενα διεπιπέδου, στην απόκτηση της μητρικής και δεύτερης γλώσσας, στην πολυγλωσσία, στη γλωσσική συρρίκνωση, στη γλωσσική επεξεργασία καθώς και στα χαρακτηριστικά των αναπτυξιακών διαταραχών. Την τρέχουσα περίοδο εστιάζει στην αξιολόγηση των γνωστικών και γλωσσικών λειτουργιών σε πρόωρα παιδιά με τη μέθοδο ανίχνευσης της οφθαλμοκίνησης με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη ανίχνευση νευροαναπτυξιακών διαταραχών σε πρόωρα παιδιά.

Για το πλήρες βιογραφικό κάντε κλικ εδώ.

Ευαγγελία Κυρίτση

Η Ευαγγελία Κυρίτση έχει σπουδάσει Αγγλική Γλώσσα & Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει MA και Διδακτορικό στην Κλινική Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο του Reading. Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής ήταν η φωνολογική επίγνωση στα κωφά Ελληνόπουλα. Από το 2007, διδάσκει Aγγλικά ως ξένη γλώσσα κυρίως σε κωφά/βαρήκοα παιδιά αλλά και σε παιδιά με γλωσσικές διαταραχές και διαταραχές στην επικοινωνία. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η κλινική γλωσσολογία, η ψυχογλωσσολογία, ο γραμματισμός, και η διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε κωφά/βαρήκοα παιδιά και σε παιδιά με γλωσσικές διαταραχές και διαταραχές στην επικοινωνία.

Για το πλήρες βιογραφικό κάντε κλικ εδώ.

Angelos Lengeris

Angelos Lengeris is a Lecturer in Linguistics at the University of Kent, Department of English Language and Linguistics. His main interests are in the areas of phonetics, second-language learning and TEFL/TESOL. His PhD thesis examined the use of new technologies for improving English perception and pronunciation for Greek learners of English. In 2012, he was awarded a 3-year GSRT Postdoctoral Fellowship co-funded by the European Social Fund and the Greek State. This work extended his PhD research by examining (a) the concurrent learning of English vowels and consonants by Greek learners of English and (b) whether learning transfers to conversational speech. Other projects he has worked on have looked at the learning of second-language intonation, the acoustics of vowels in different speaking styles, the phonetics and phonology of Greek dialects, and the perception of stress.

Personal webpage: http://aleggeris.wixsite.com/lengeris
Departmental webpage: https://www.kent.ac.uk/secl/ell/staff/lengeris.html

Βίνια Ντάκαρη

Η τρέχουσα έρευνά μου περιλαμβάνει μελέτη πεδίου σε συνδυασμό με συλλογή και ανάλυση δεδομένων πάνω στην αισθητική και την πρόσληψη θεατρικών παραστάσεων με θέμα τον καρκίνο στην Ελλάδα. Εκκινεί από  το φιλοσοφικό/θεωρητικό/αναλυτικό πλαίσιο που συνέθεσα στη διδακτορική διατριβή μου, με τίτλο "Περφόρμανς και καρκίνος: προς μια αισθητική θεώρηση του μη-παραστάσιμου," η οποία ερευνά τις αισθητικές πτυχές της (μη) παραστασιμότητας του καρκίνου σε αγγλόφωνες αλλά και γερμανικές σύγχρονες παραστάσεις, καθώς και την επίδρασή τους στους θεατές.
Το ερευνητικό και συγγραφικό μου έργο επικεντρώνεται στο ταχύτατα αναπτυσσόμενο διεπιστημονικό πεδίο Ιατρικής/Ανθρωπιστικών Σπουδών (Medical Humanities) και, ειδικότερα, στις αισθητικές, θεραπευτικές και εκπαιδευτικές αξίες της συνάντησης θεάτρου/ιατρικής.
Εκπροσωπώ το Arts Health Early Career Research Network (ECRN) στην Ελλάδα και είμαι τακτικό μέλος της Ομάδας Εργασίας του  Κέντρου για την Υποστήριξη, την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία (ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο.) της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Έχω συνεπιμεληθεί το ειδικού θέματος τεύχος MEDICINE AND/IN THEATRE του Critical Stages/Scènes Critiques, ηλεκτρονικού περιοδικού της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Θεάτρου (IATC). Περισσότερες πληροφορίες στην προσωπική μου ιστοσελίδα: https://auth.academia.edu/VirginiaDakari.

Για το πλήρες βιογραφικό κάντε κλικ εδώ.

Lizzy Pournara

She is Postdoctoral Researcher at the Department of American Literature and Culture, Aristotle University of Thessaloniki. She holds a Ph.D. in Contemporary American Poetry (2018), an M.A. in English Literature (2013) and a B.A. in English (2011) from the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh). For her Ph.D. she was funded by the Greek State Scholarships Foundation (2017-2018). In Fall 2015 she participated as an exchange Erasmus+ student at the Doctoral Program Materialities of Literature at the University of Coimbra, Portugal. In Spring 2016, she was a Visiting Scholar (Stavros Niarchos Foundation IVGS Award) at Sensorium Center for Digital Arts and Technology, at York University in Toronto, Canada. She is the recipient of a Fulbright scholarship for her participation in the Salzburg Global Seminar (2014) and of a Scholarship of Excellence for Ph.D. Candidates (2016) by the Research Committee of AUTh. Her research interests focus on contemporary American poetry, digital literature, augmented reality, immersive narratives and creative writing. She is currently completing an M.A. in Creative Writing at the University of Western Macedonia, Greece. She is a member of the Multimodal Research and Reading Group of School of English, AUTh as well as a member of the Hellenic Association for American Studies and the European Association for American Studies.

Her postdoctoral project, titled “Intersection of Print and Digital Media in North-American Poetry, explores the intersection of print and digital media in North-American poetry. This project is placed within the interdisciplinary framework of the humanities and new media technologies, and seeks to promote the relationship between literary studies and digital tools. On the one hand, this postdoctoral project focuses on the ways in which digitality affects print poetry. On the other hand, she is interested in the practical application and development of particular technological tools that mold storytelling practices. Within the framework of the Laboratory of Narrative Research, her postdoctoral project specializes in augmented reality as a space of literal intersection of print and digital elements, and she aims at exploring the storytelling potential of immersive media.

Starting date of her project: July 2019

For a full CV please click here.

Evangelia Soulioti

Implementing CLIL in tertiary ESP settings: The case of Epirus Institute of Technology in Greece”

Content Language and Integrated Learning has become major language learning educational policy promoted by the EU these days. CLIL encompasses any “dual-focused educational approach in which an additional language is used for the teaching and learning of both content and language” (Coyle, Hood and Marsh 2010:1). This research is an attempt to explore the attitudes and perceptions of students in a formal tertiary education setting towards CLIL implementation.

For the scope of the paper a questionnaire was designed and distributed to undergraduate students in the Speech and Language Therapy Department of Epirus Institute of Technology in Greece. The participants attended an ESP course mainly based on CLIL strategies, yet all content courses were taught in the first language and there was no integration of contents and foreign language.

The purpose of this research is twofold: first to gain insight into students’ attitudes and perceptions regarding certain CLIL instructional strategies the teacher implemented in the ESP course and second to explore their reactions and perceptions regarding possible full CLIL implementation across the curriculum. In this respect this paper will discuss ways to implement CLIL in tertiary settings, taking simultaneously into account several limitations: the teaching situation, students’ level of English proficiency, materials and aids, formal syllabus and curriculum. Finally, it hopes to provide diagnostic feedback that will aid in the improvement of ESP course design, as well as useful data to underpin further development of the existing foreign language syllabi and curricula in higher education. 

Departmental webpage:  https://www.ed.ac.uk/profile/evangelia-soulioti

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail