Άλλες Ανακοινώσεις

Εργαστήρια Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας

10/03/2017

Στο πλαίσιο της σύνδεσης της έρευνας που παράγεται στο ΑΠΘ με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ, διοργανώνει Εργαστήρια Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας με σκοπό την υποκίνηση και εκπαίδευση των ερευνητών (όλων των Τμημάτων και Βαθμίδων) στην αξιοποίηση των ερευνητικών του αποτελεσμάτων.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στις:

Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων: Σπουδές, Έρευνα, Γλώσσα (27.3.2017)

16/02/2017

Το ΥΠΠΕΘ προκήρυξε πρόγραμμα υποτροφιών στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών: α) Αρμενίας, Βουλγαρίας, Εσθονίας, Ιορδανίας, Λετονίας,  (1) Νοτίου Κορέας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας και Τουρκίας και β)

Ενυάλιο Κληροδότημα

09/02/2017

Από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής ανακοινώνεται η προκήρυξη εκτύπωσης Διδακτορικών Διατριβών από τα έσοδα του Ενυαλίου Κληροδοτήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την εκτύπωση της διδακτορικής τους διατριβής από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Μερόπης Ενυάλη παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής κάθε μέρα από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.00μ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ CIALT-1 ΡΕΘΥΜΝΟ 2017

08/02/2017

Βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους πληροφορίες για τη διοργάνωση του συνεδρίου 1st Conference on Interdisciplinary Approaches to Linguistic Theory, 6-8 Οκτωβρίου Ρέθυμνο με θέμα “Theoretical and applied methods for evaluating (a)-typical language".

http://www.phl.uoc.gr/confs/cialt1/index.php
http://linguistlist.org/issues/28/28-614.html

Προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων: 10 Απριλίου 2017

Τρίτη Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση για το έτος 2018

31/01/2017

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, εκπληρώνοντας το βασικό του στόχο που είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, προσκαλεί ερευνητές να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας ενός έτους, την οποία προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό έτος 2018. Θα επιλεγούν συνολικά έως δέκα ερευνητικές προτάσεις. Η μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έρευνα ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.
 
Θα χρηματοδοτηθούν ερευνητικές προτάσεις για:
1. Μεταδιδάκτορες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail