Άλλες Ανακοινώσεις

Υποτροφίες έρευνας για Διδάκτορες στην Ιαπωνία (2018-2019)- Διεθνές Ίδρυμα MATSUMAE (31.8.2017)

26/01/2017

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 11263/Ζ1/24.1.2017, το Διεθνές Ίδρυμα MATSUMAE προκήρυξε πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε κατόχους διδακτορικής διατριβής, ηλικίας έως 49 ετών, για την πραγματοποίησης έρευνας, διάρκειας 3 έως 6 μηνών, για το διάστημα μεταξύ Απριλίου 2018 και Μαρτίου 2019, στην Ιαπωνία.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2017.

Υποτροφία Darmasiswa (Γλώσσα, Μουσική, Χορός, Παραδοσιακές Τέχνες) Ινδονησίας (7.2.2017)

17/01/2017

Σύμφωνα με το έγγραφο 5866/Ζ1/13.1.2017 του ΥΠΠΕΘ, η κυβέρνηση της Ινδονησίας πρόκειται να χορηγήσει για το 2017 τρεις (3) υποτροφίες σε Έλληνες και Ελληνίδες, για την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών διάρκειας ενός (1) έτους στη γλώσσα (Bahasa) και τις παραδοσιακές τέχνες και τεχνικές (μουσική, χορός, βοτανοθεραπεία, εθνομουσικολογία, karawitan) της Ινδονησίας.

Προγράμματα Υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

17/01/2017

Δείτε εδώ τα προγράμματα υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, με τις εξής δυνατότητες
 
1. Διακρατικό Πρόγραμμα (Bilateral Program)

Αφορά σε πλήρεις ή μερικές υποτροφίες ανάλογα με τις συμφωνίες εκπαιδευτικών ανταλλαγών σε διακρατικό επίπεδο.

1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

10/01/2017

H Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους μεταδιδακτορικούς ερευνητές να υποβάλουν προτάσεις  στο  πλαίσιο  της 1ης Προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, σύμφωνα με τους  όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο. (Αναλυτική Προκήρυξη).

Η υποβολή προτάσεων γίνεται από τον ΜΕ ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη ιστοσελίδα, από την 30η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00 έως και την 31η Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00:  https://apps.gov.gr/minedu/elidek-postdoc

Α.Π.Θ.: Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2016-2018, 1η Πρόσκληση, Εξερχόμενοι Φοιτητές

09/01/2017

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση για κινητικότητες στα πλαίσια τουErasmus+ International Credit Mοbility Programme για το Χειμερινό Εξάμηνο (Χειμερινό 2017/Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018) που αφορά στους Φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών.

Οι κινητικότητες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος Φεβρουάριου 2018 (δηλαδή από 1/9/2017 έως και 28/2/2018).

Προθεσμία αιτήσεων: 5/2/2017.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail