Άλλες Ανακοινώσεις

Διεθνής Διαγωνισμός "Challenges of Employment" – Geneva Graduate Institute of International and Development Studies

28/12/2016

Το Ινστιτούτο Διεθνών και Αναπτυξιακών Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενεύης προκήρυξε για το 2017 Διεθνή Διαγωνισμό, που απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς-ές φοιτητές/-τριες, οι οποίοι/-ες καλούνται να αναπτύξουν διεπιστημονικές αναλύσεις/προτάσεις πάνω στο θέμα 'Οι Προκλήσεις της Απασχόλησης'.

Μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν ομάδες των 3-5 μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών, οι οποίες θα πρέπει να

- ταυτοποιήσουν μία πρόκληση που εκπορεύεται από την αστικοποίηση

Προκήρυξη Υποτροφιών Ακαδημαΐκού Έτους 2017/18

22/12/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017/18

1978-2017: 7.000 υποτροφίες   

Από το 1978, το Ίδρυμα Ωνάση εργάζεται με συνέπεια για να εξασφαλίζει τους πόρους που χρειάζεται ο θεσμός των υποτροφιών. Χιλιάδες υπότροφοι έως σήμερα, επιλεγμένοι με διαφάνεια και αξιοκρατία, πραγματοποίησαν το όνειρό τους και πήγαν ψηλά.

Εκδήλωση διαπολιτισμικού διαλόγου: Διδάσκοντας δημοκρατικές αξίες σε ένα σχολείο που αλλάζει

13/12/2016

Δείτε εδώ συνημμένη πρόσκληση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση για την εκδήλωση διαπολιτισμικού διαλόγου με θέμα 'Διδάσκοντας δημοκρατικές αξίες σε ένα σχολείο που αλλάζει' που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2016 στο Α.Π.Θ.

Η αφίσα της εκδήλωσης εδώ.

Πρόσκληση ΕΔΒΜ34 "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές"

12/12/2016

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ 'Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση' (ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ), εξέδωσε πρόσκληση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας καλώντας τα να υποβάλλουν προτάσεις αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης 'Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές'.

Η Πρόσκληση του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στους ενδιαφερόμενους επισυνάπτεται και συνοψίζεται παρακάτω. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

Applications for both Masters and PhD programs for the academic year 2017-2018 at Bowling Green State University in Ohio, USA

10/11/2016

The American Culture Studies Department, part of the School of Cultural and Critical Studies at Bowling Green State University in Ohio, USA, is accepting applications for its graduate programs, both Masters and PhD for the academic year 2017-2018.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Δ.Δ. ΣΕ ΑΕΙ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

31/10/2016

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), δια της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠΠΕΘ, προδημοσίευσε προκήρυξη σχετικά με πρόγραμμα χρηματοδότησης Υ.Δ. - υπό τη μορφή υποτροφίας - για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε ΑΕΙ ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα (ή και στην αλλοδαπή, με την προϋπόθεση οι Υ.Δ. να έχουν γίνει δεκτοί/-ές από ελληνικό ΑΕΙ για την ολοκλήρωση της Δ.Δ.

OpenAccessWeek2016 - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

24/10/2016

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις Ενημερωτικές Δράσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που διοργανώνονται το διάστημα 24-27 Οκτωβρίου 2016 στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης http://www.ekt.gr/el/events/20333

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail