Άλλες Ανακοινώσεις

Προγράμματα Υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (κάθε χρόνο, τέλη Μαρτίου/αρχές Απριλίου)

04/04/2018

Δείτε εδώ τα προγράμματα υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, με τις εξής κυριότερες δυνατότητες:
 
1. Διακρατικό Πρόγραμμα (Bilateral Program)
 

Υποτροφίες ΙΚΥ για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ελλάδα (17.4.2018)

04/04/2018

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόσκληση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (3377/28.3.2018), το Ίδρυμα πρόκειται να χρηματοδοτήσει 700 θέσεις υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους (Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, Γεωργικές Επιστήμες, Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικέ

Request for Participation in the 3rd Photo Contest of the Silk-Road Universities Network (PHOCOS) 2018

26/03/2018

Το Silk Road Universities (SUN) Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος διοργανώνει διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό με τίτλο: Masks and People along the Silk Road” PHOCOS 2018, στον οποίο προσκαλούνται να συμμετάσχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα συνημμένα αρχεία και τον δικτυακό τόπο:http://www.sun-silkroadia.org.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 31η Μαΐου 2018.

Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών στο εσωτερικό, ακ. έτους 2016-17 (6.6.18)

12/03/2018

Δείτε εδώ την προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό (με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον Λίαν Καλώς), για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου) στο εσωτερικό, ακαδ.

ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΒΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018/19

22/02/2018

Το Ίδρυμα Ωνάση, στο πλαίσιο της συνολικής δράσης του στους τομείς της παιδείας, της επιστήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει προβλέψει στα Προγράμματα Υποτροφιών του προς Έλληνες και Αλλοδαπούς για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19 τη χορήγηση έως δύο υποτροφιών στον τομέα των καβαφικών σπουδών, οι οποίες θα αφορούν σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ΑΕΙ στην Ελλάδα, β) παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ΑΕΙ εκτός Ελλάδος και γ) υποτροφία σε αλλοδαπό ερευνητή προκειμένου να υλοποιήσει ερευ

Υποτροφίες Λετονίας για σπουδές, έρευνα, θερινά σχολεία

22/02/2018

Σύμφωνα με το έγγραφο 26669/Ζ1/15.2.2018 του ΥΠΠΕΘ, η Λετονία προσφέρει σε Ελληνες και Ελληνίδες υποτροφίες για:
 
Α.  Σπουδές, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, Α΄ και Β΄κύκλου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail