ΜΔΕ στη Γλωσσολογία

Το ΜΔΕ στη Γλωσσολογία στοχεύει στο να παράσχει ένα ολοκληρωμένο γνωστικό υπόβαθρο στη θεωρητική γλωσσολογία, ώστε να αποκτηθεί σύνθετη και εξειδικευμένη γνώση που θα οδηγεί σε αυτοδύναμη έρευνα σύνθετων γλωσσολογικών προβλημάτων.

Η ικανότητα αυτοδύναμης έρευνας που αποκτούν οι φοιτητές/τριες αφορά τα επιμέρους επίπεδα της θεωρητικής γλωσσολογίας, τη διεπαφή τους, καθώς και ποικίλα πεδία εφαρμογής της γλωσσολογικής θεωρίας, π.χ. διδακτική γλωσσών, γλωσσική τεχνολογία, λογοπαθολογία, κ.ά.

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής προγράμματος πλήρους φοίτησης (12 μήνες) ή μερικής φοίτησης (24 μήνες).

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail