ΜΔΕ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν θα προσφερθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Το ΜΔΕ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας στοχεύει στη σύνδεση θεωρίας και πράξης στη γλωσσική διδασκαλία. Συγκεκριμένα, στοχεύει να δώσει την ευκαιρία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος αυτού να διερευνήσουν και να εξετάσουν θέματα, τα οποία σχετίζονται με τις θεωρίες γλωσσικής εκμάθησης, καθώς επίσης και τη σημασία τους για τη γλωσσική διδασκαλία.

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής προγράμματος πλήρους φοίτησης (12 μήνες) ή μερικής φοίτησης (24 μήνες).

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail