ΜΔΕ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές

Το ΜΔΕ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές στοχεύει στο να δώσει την ευκαιρία στους/στις φοιτητές/τριες να ερευνήσουν την σχέση των λογοτεχνικών κειμένων με την κοινωνία, την ιστορία, την πολιτική και τον πολιτισμό στον οποίο ανήκουν, να οδηγήσει σε μία πιο βαθιά γνώση και κατανόηση του εύρους της λογοτεχνικής/πολιτισμικής παραγωγής και των θεωρητικών προσεγγίσεων, να εκπαιδεύσει τους/τις φοιτητές/τριες να συμμετέχουν σε έναν δημιουργικό και κριτικό διάλογο σε ποικιλία κειμένων από διαφορετικές περιόδους και διαφορετικούς αγγλόφωνους πολιτισμούς.

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής προγράμματος πλήρους φοίτησης (12 μήνες) ή μερικής φοίτησης (24 μήνες).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 θα προσφερθεί το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (12 μήνες).

  • Χειμερινό εξάμηνο: Οκτώβριος 2017 - Φεβρουάριος 2018
  • Εαρινό εξάμηνο: Φεβρουάριος 2018- Μάιος 2018
  • Κατάθεση Μεταπτυχιακής Διατριβής: 30 Σεπτεμβρίου 2018

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail