Κατεύθυνση Διερμηνείας

Διερμηνεία ονομάζεται η προφορική απόδοση προφορικού λόγου από μία γλώσσα σε μία άλλη.

Σκοπός της Κατεύθυνσης Διερμηνείας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η κατάρτιση διερμηνέων συνεδρίων.

Η διερμηνεία συνεδρίων είναι:

  • η ταυτόχρονη διερμηνεία, η οποία προϋποθέτει τον αντίστοιχο εξοπλισμό (καμπίνες, ακουστικά, μικρόφωνα), όταν ο διερμηνέας μεταφράζει τον ομιλητή καθώς αυτός μιλά,
  • η διαδοχική διερμηνεία, όταν ο ομιλητής μιλά για κάποια λεπτά (συνήθως όχι περισσότερα από είκοσι), ο διερμηνέας κρατά σημειώσεις και μεταφράζει, αφού διακόψει ή σταματήσει ο ομιλητής,
  • η ψιθυριστή διερμηνεία, όταν ο διερμηνέας κάθεται δίπλα σε ένα ή δύο συνέδρους που δε γνωρίζουν τη γλώσσα και μεταφράζει ψιθυριστά και επίσης ταυτόχρονα με τον ομιλητή.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail