Ειδικά Επιστημονικά Θέματα 2h/2 ECTS ΔιΜε2-135

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία (ενδεικτικά: Νομική, Οικονομία, Βιολογία, Φαρμακολογία, Οινολογία κ.ά.) και επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές ορισμένα βασικά στοιχεία των εν λόγω επιστημών εν όψει της ενασχόλησής τους με αυτά ως μεταφραστών. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις έννοιες, την ορολογία και την εξειδικευμένη φρασεολογία των επιστημών αυτών, έτσι ώστε οι μελλοντικοί μεταφραστές να διαθέτουν μια αξιόπιστη βάση προσέγγισης των επιστημονικών κειμένων στα συγκεκριμένα πεδία. Οι φοιτητές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και κατόπιν συνεννόησης του ΔΠΜΣ με τους διδάσκοντες, παρακολουθούν ένα μάθημα από κάποιο άλλο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Α.Π.Θ. Η αξιολόγηση γίνεται με εργασίες μεταφραστικού ενδιαφέροντος.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail