Μετάφραση Γενικών Κειμένων 1 3h/ 5 ECTS

(επιλέγονται δύο: Αγγλικά και μια άλλη γλώσσα)

Μετ 4-101 Αγγλικά προς Ελληνικά
Μετ 4-201 Γαλλικά προς Ελληνικά
Μετ 4-301 Γερμανικά προς Ελληνικά
Μετ 4-401 Ιταλικά προς Ελληνικά
Μετ 4-501 Ισπανικά προς Ελληνικά
Μετ 4-601 Ρωσικά προς Ελληνικά

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη μετάφραση γενικών κειμένων. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές εξασκούνται στη μετάφραση μιας σειράς κειμενικών ειδών από την ευρεία κατηγορία των γενικών κειμένων (π.χ. οδηγίες χρήσης, ενημερωτικά φυλλάδια, ταξιδιωτικοί οδηγοί, συνταγές μαγειρικής και απλή αλληλογραφία). Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εξασκούνται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση του κειμένου-πηγής, μαθαίνουν να συνοψίζουν και να αναδιατυπώνουν κείμενα, εξοικειώνονται με έννοιες όπως η μεταφραστική εντολή, η λειτουργία, ο σκοπός, οι συμβάσεις, οι μεταφραστικές στρατηγικές και τεχνικές, εισάγονται στο θέμα της ανάλυσης και τεκμηρίωσης των μεταφραστικών τους επιλογών, χρησιμοποιώντας κυρίως έντυπες πηγές τεκμηρίωσης (πρωτογενείς και δευτερογενείς), έρχονται σε επαφή με τα στάδια της μεταφραστικής διαδικασίας και κυρίως με το στάδια της αναθεώρησης και επιμέλειας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις μηχανές αναζήτησης και τα εργαλεία σωμάτων κειμένου, καθώς και βασικές εφαρμογές της μεταφραστικής τεχνολογίας. Τέλος, με αφορμή ατομικές και ομαδικές αναθέσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ήδη από το πρώτο αυτό μεταφραστικό μάθημα, οι φοιτητές καλούνται να λάβουν υπόψη παραμέτρους που συνδέονται άμεσα με τη μεταφραστική διαδικασία, όπως η διαχείριση χρόνου, η τήρηση προθεσμιών και η σημασία της ομαδικής εργασίας.

Αξιολόγηση

  • Συνεχής αξιολόγηση, που προκύπτει από την υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων (προβλέπονται έως δύο αδικαιολόγητες απουσίες), τη μετάφραση και τον σχολιασμό τουλάχιστον επτά κειμένων, έκτασης περίπου 300 λέξεων. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της τελικής βαθμολογίας.
  • Δύο εργασίες σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, και συγκεκριμένα:
    • (α) μια εργασία έρευνας και τεκμηρίωσης μεταφραστικών επιλογών και
    • (β) μια ομαδική εργασία με κατανομή ρόλων.
  • Αντιστοιχούν σε ποσοστό 15% της τελικής βαθμολογίας έκαστη.
  • Μια πρόοδο, δηλαδή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών στη μετάφραση κειμένου έκτασης περίπου 250 λέξεων με τη χρήση υπολογιστή. Πραγματοποιείται περίπου στο μέσο του εξαμήνου και αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της τελικής βαθμολογίας.
  • Τελική εξέταση, διάρκειας 2,5 ωρών, στη μετάφραση κειμένου έκτασης 250 λέξεων περίπου, με τη χρήση υπολογιστή. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% της τελικής βαθμολογίας.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail