Μετάφραση Ειδικών Κειμένων και Ορολογική Τεκμηρίωση 1 3h/5ECTS

(επιλέγονται δύο: Αγγλικά και μια άλλη γλώσσα)                           

Μετ 4-103 Αγγλικά προς Ελληνικά
Μετ 4-203 Γαλλικά προς Ελληνικά
Μετ 4-303 Γερμανικά προς Ελληνικά
Μετ 4-403 Ιταλικά προς Ελληνικά
Μετ 4-503 Ισπανικά προς Ελληνικά
Μετ 4-603 Ρωσικά προς Ελληνικά

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη μετάφραση ειδικών κειμένων, και συγκεκριμένα στη μετάφραση οικονομικών, νομικών, διοικητικών, τεχνικών κ.ά. κειμένων. Μεταξύ άλλων, οι φοιτητές καλλιεργούν όσα διδάχθηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων Μετάφρασης Γενικών Κειμένων και παράλληλα εμβαθύνουν στις τεχνικές έρευνας, τεκμηρίωσης, επεξεργασίας και αξιολόγησης των πηγών πληροφόρησης, εισάγονται στις βασικές έννοιες των επιλεγμένων γνωστικών πεδίων, εξοικειώνονται με τις διαθέσιμες για το γνωστικό πεδίο και τον γλωσσικό συνδυασμό ορολογικές πηγές, μαθαίνουν να αποκτούν μόνοι τους τις απαραίτητες, για ένα οικείο ή νέο γνωστικό πεδίο, γνώσεις και εξασκούνται στη διαχείριση ορολογίας. Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με το ζήτημα της διασφάλισης ποιότητας στη μεταφραστική διαδικασία.

Αξιολόγηση

  • Συνεχής αξιολόγηση, που προκύπτει από την υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων (προβλέπονται έως δύο αδικαιολόγητες απουσίες), τη μετάφραση και τον σχολιασμό τουλάχιστον επτά κειμένων, έκτασης περίπου 300 λέξεων. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της τελικής βαθμολογίας.
  • Δύο εργασίες σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, και συγκεκριμένα:
    • μια εργασία έρευνας και τεκμηρίωσης μεταφραστικών επιλογών και
    • μια ομαδική εργασία με κατανομή ρόλων.
  • Αντιστοιχούν σε ποσοστό 15% της τελικής βαθμολογίας εκάστη.
  • Μια πρόοδο, δηλαδή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών στη μετάφραση κειμένου έκτασης περίπου 250 λέξεων με τη χρήση υπολογιστή. Πραγματοποιείται περίπου στο μέσο του εξαμήνου και αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της τελικής βαθμολογίας.
  • Τελική εξέταση, διάρκειας 2,5 ωρών, στη μετάφραση κειμένου έκτασης 250 λέξεων περίπου, με τη χρήση υπολογιστή. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% της τελικής βαθμολογίας.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail