Ασκήσεις Αντίστροφης Μετάφρασης 3h/5 ECTS (επιλέγεται 1)

Μετ 4-111 από Ελληνικά προς Αγγλικά
Μετ 4-211 από Ελληνικά προς Γαλλικά
Μετ 4-311 από Ελληνικά προς Γερμανικά
Μετ 4-411 από Ελληνικά προς Ιταλικά
Μετ 4-511 από Ελληνικά προς Ισπανικά
Μετ 4-611 από Ελληνικά προς Ρωσικά

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στην αντίστροφη μετάφραση, η οποία, σε αντίθεση με το παρελθόν, θεωρείται πλέον και σε θεωρητικό επίπεδο εφικτή για το σύνολο των μεταφραστών και όχι μόνο για φυσικούς ομιλητές της εκάστοτε γλώσσας. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές εισάγονται στην αντίστροφη μετάφραση, μέσα από σύντομες και στοχευμένες μεταφραστικές ασκήσεις. Συγκεκριμένα, εξοικειώνονται με τις συμβάσεις της ξένης γλώσσας και τις διαφορές τους με αυτές της ελληνικής, μαθαίνουν να αναδιατυπώνουν κείμενα στην ξένη γλώσσα, να εφαρμόζουν τις μεταφραστικές στρατηγικές και τεχνικές και να αναλύουν τις μεταφραστικές τους επιλογές αναφορικά με ζητήματα σύνταξης, ιδιωτισμών, πολιτισμικών στοιχείων, αλλά και επιπέδου λόγου και ύφους. Οι ασκήσεις προέρχονται από ποικίλους τύπους κειμένων.

Αξιολόγηση

  • Συνεχής αξιολόγηση, που προκύπτει από την υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων (προβλέπονται έως δύο αδικαιολόγητες απουσίες), τη μετάφραση και τον σχολιασμό τουλάχιστον επτά κειμένων, έκτασης περίπου 300 λέξεων. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της τελικής βαθμολογίας.
  • Δύο εργασίες σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, και συγκεκριμένα:
    • μια εργασία έρευνας και τεκμηρίωσης μεταφραστικών επιλογών και
    • μια ομαδική εργασία με κατανομή ρόλων.
  • Αντιστοιχούν σε ποσοστό 15% της τελικής βαθμολογίας εκάστη.
  • Μια πρόοδο, δηλαδή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών στη μετάφραση κειμένου έκτασης περίπου 250 λέξεων με τη χρήση υπολογιστή. Πραγματοποιείται περίπου στο μέσο του εξαμήνου και αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της τελικής βαθμολογίας.
  • Τελική εξέταση, διάρκειας 2,5 ωρών, στη μετάφραση κειμένου έκτασης 250 λέξεων περίπου, με τη χρήση υπολογιστή. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% της τελικής βαθμολογίας.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail