Αντίστροφη Μετάφραση Γενικών Κειμένων 1 3h/5 ECTS

(Επιλέγεται 1)

Μετ 4-112 from Greek to English
Μετ 4-212 from Greek to French
Μετ 4-312 from Greek to German
Μετ 4-412 from Greek to Italian
Μετ 4-512 from Greek to Spanish
Μετ 4-612 from Greek to Russian

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Ασκήσεις Αντίστροφης Μετάφρασης. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές εξασκούνται στην αντίστροφη μετάφραση μιας σειράς κειμενικών ειδών από την ευρεία κατηγορία των γενικών κειμένων (π.χ. οδηγίες χρήσης, ενημερωτικά φυλλάδια, ταξιδιωτικοί οδηγοί, συνταγές μαγειρικής και απλή αλληλογραφία). Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εξασκούνται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση του κειμένου-πηγής, μαθαίνουν να συνοψίζουν και να αναδιατυπώνουν κείμενα, εξοικειώνονται με έννοιες όπως η μεταφραστική εντολή, η λειτουργία, ο σκοπός, οι συμβάσεις, οι μεταφραστικές στρατηγικές και τεχνικές, εισάγονται στο θέμα της ανάλυσης και τεκμηρίωσης των μεταφραστικών τους επιλογών, χρησιμοποιώντας κυρίως έντυπες πηγές τεκμηρίωσης (πρωτογενείς και δευτερογενείς), έρχονται σε επαφή με τα στάδια της μεταφραστικής διαδικασίας και κυρίως με το στάδια της αναθεώρησης και επιμέλειας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις μηχανές αναζήτησης και τα εργαλεία σωμάτων κειμένου, καθώς και βασικές εφαρμογές της μεταφραστικής τεχνολογίας. Τέλος, με αφορμή ατομικές και ομαδικές αναθέσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ήδη από το πρώτο αυτό μεταφραστικό μάθημα, οι φοιτητές καλούνται να λάβουν υπόψη παραμέτρους που συνδέονται άμεσα με τη μεταφραστική διαδικασία, όπως η διαχείριση χρόνου, η τήρηση προθεσμιών και η σημασία της ομαδικής εργασίας.

Αξιολόγηση

  • Συνεχής αξιολόγηση, που προκύπτει από την υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων (προβλέπονται έως δύο αδικαιολόγητες απουσίες), τη μετάφραση και τον σχολιασμό τουλάχιστον επτά κειμένων, έκτασης περίπου 300 λέξεων. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της τελικής βαθμολογίας.
  • Δύο εργασίες σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, και συγκεκριμένα:
    • μια εργασία έρευνας και τεκμηρίωσης μεταφραστικών επιλογών και
    • μια ομαδική εργασία με κατανομή ρόλων.
  • Αντιστοιχούν σε ποσοστό 15% της τελικής βαθμολογίας έκαστη.
  • Μια πρόοδο, δηλαδή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών στη μετάφραση κειμένου έκτασης περίπου 250 λέξεων με τη χρήση υπολογιστή. Πραγματοποιείται περίπου στο μέσο του εξαμήνου και αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της τελικής βαθμολογίας.
  • Τελική εξέταση, διάρκειας 2,5 ωρών, στη μετάφραση κειμένου έκτασης 250 λέξεων περίπου, με τη χρήση υπολογιστή. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% της τελικής βαθμολογίας.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail