Αντίστροφη Μετάφραση Γενικών Κειμένων 2 3h/5 ECTS

(Επιλέγεται 1)

Μετ 4-113 from Greek to English
Μετ 4-213 from Greek to French
Μετ 4-313 from Greek to German
Μετ 4-413 from Greek to Italian
Μετ 4-513 from Greek to Spanish
Μετ 4-613 from Greek to Russian

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Αντίστροφη Μετάφραση Γενικών Κειμένων 1. Αντικείμενό του είναι η αντίστροφη μετάφραση γενικών κειμένων, και ιδιαίτερα η μετάφραση δημοσιογραφικών κειμένων της επικαιρότητας. Μεταξύ άλλων, οι φοιτητές καλλιεργούν σε βάθος όσα διδάχθηκαν στο πλαίσιο το μαθήματος Αντίστροφη Μετάφραση Γενικών Κειμένων 1. Επιπλέον, εμβαθύνουν στο θέμα της τεκμηρίωσης των μεταφραστικών τους επιλογών, κυρίως με χρήση των ηλεκτρονικών πηγών τεκμηρίωσης. Επιπρόσθετα, κατά την ανάλυση της μεταφραστικής διαδικασίας και την τεκμηρίωση των μεταφραστικών τους επιλογών οι φοιτητές μαθαίνουν να εφαρμόζουν τις σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και να χρησιμοποιούν την κατάλληλη μεταγλώσσα, μ.ά. για τα είδη των μεταφραστικών προβλημάτων (πολιτισμικά στοιχεία, λογοπαίγνια κλπ.), τις μεταφραστικές τεχνικές (αναδιατύπωση, αποσαφήνιση, αναπλήρωση κλπ.) και τα μεταφραστικά λάθη (άτοπο νόημα, παρεμβολή κλπ.). Εξάλλου, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη χρήση των μεταφραστικών εργαλείων και της μηχανικής μετάφρασης και με τις έννοιες της προ-επιμέλειας και της μετα-επιμέλειας των κειμένων. Τέλος, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τη μετάφραση για διαφορετικά μέσα και περιστάσεις (π.χ. υποτιτλισμός και τοπική προσαρμογή ιστοσελίδων), και εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές της σύνταξης κειμένων για ειδικούς σκοπούς στην ξένη γλώσσα. Με αφορμή ατομικές και ομαδικές αναθέσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με πολλές από τις παραμέτρους του μεταφραστικού επαγγέλματος.

Αξιολόγηση

  • Συνεχής αξιολόγηση, που προκύπτει από την υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων (προβλέπονται έως δύο αδικαιολόγητες απουσίες), τη μετάφραση και τον σχολιασμό τουλάχιστον επτά κειμένων, έκτασης περίπου 300 λέξεων. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της τελικής βαθμολογίας.
  • Δύο εργασίες σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, και συγκεκριμένα:
    • μια εργασία έρευνας και τεκμηρίωσης μεταφραστικών επιλογών και
    • μια ομαδική εργασία με κατανομή ρόλων.
  • Αντιστοιχούν σε ποσοστό 15% της τελικής βαθμολογίας έκαστη.
  • Μια πρόοδο, δηλαδή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών στη μετάφραση κειμένου έκτασης περίπου 250 λέξεων με τη χρήση υπολογιστή. Πραγματοποιείται περίπου στο μέσο του εξαμήνου και αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της τελικής βαθμολογίας.
  • Τελική εξέταση, διάρκειας 2,5 ωρών, στη μετάφραση κειμένου έκτασης 250 λέξεων περίπου, με τη χρήση υπολογιστή. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% της τελικής βαθμολογίας.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail