Τεχνολογία πληροφορικής 1 (Ηλεκτρονικά Μεταφραστικά Εργαλεία) 3h/ 5 ECTS MET 6-002

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα σύγχρονα μεταφραστικά βοηθήματα και εργαλεία. Εστιάζει στην ανάπτυξη της ευελιξίας και των προσαρμοστικότητας των μελλοντικών μεταφραστών. Δίνεται έμφαση στην ικανότητα των φοιτητών/τριών να επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία ανά περίπτωση και να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Καλύπτονται οι ακόλουθες ενότητες:

 • Βασικά στοιχεία Πληροφορικής. Επεξεργασία κειμένου για μεταφραστικούς σκοπούς.
 • Χρήση ηλεκτρονικών πόρων για μεταφραστικούς σκοπούς, όπως μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικά λεξικά, βάσεις ορολογίας, (ηλεκτρονικά) σώματα κειμένων και σχετικά βοηθήματα.
 • Μεταφραστικά εργαλεία: αρχές, βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά όπως δημιουργία και διαχείριση έργου, διαχείριση μεταφραστικών μνημών και ορολογίας, έλεγχος ποιότητας. Διαθέσιμες εκπαιδευτικές άδειες για τα εμπορικά προγράμματα: Wordfast (Wordfast LLC and Yves Champollion), MemoQ (Kilgray), Déjà Vu X3 (Atril). Επιπλέον εμπορικά προγράμματα ανάλογα με το διαθέσιμο λογισμικό.
 • Εργαλεία νέφους (ανάλογα με το διαθέσιμο λογισμικό) και εργαλεία ανοιχτής πηγής (WFA)
 • Εισαγωγή στην τοπική προσαρμογή. Διαχείριση πολυμεσικού υλικού.
 • Εισαγωγή στην αυτόματη μετάφραση και τη μεταεπιμέλεια: ιστορική αναδρομή, αρχές και εφαρμογές. Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα eTranslation της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Εισαγωγή στη ροή εργασιών της διαχείρισης έργου (XTRF).

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

 • Θα έχουν βελτιώσει τις δεξιότητες τους στην πληροφορική
 • Θα δουλεύουν με διάφορα μορφότυπα
 • Θα χρησιμοποιούν πολυάριθμα επαγγελματικά εργαλεία
 • Θα είναι σε θέση να επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία ανάλογα με την εκάστοτε εργασία και να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά
 • Θα γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία των προγραμμάτων λογισμικού νέφους
 • Θα γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες, αλλά και τους περιορισμούς των παραπάνω εργαλείων
 • Θα έχουν εξοικειωθεί με τη ροή εργασίας στη διαχείριση έργου
 • Θα είναι αρκετά ευέλικτοι/ες ώστε να χειρίζονται άγνωστα εργαλεία
 • Θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες συλλογικής εργασίας και συνεργασίας.

Αξιολόγηση

Διαρκής αξιολόγηση και τελική εξέταση (40% εβδομαδιαίες εργασίες και κουίζ, 20% πρόοδος, 40% τελική εξέταση).

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail