Τεχνολογία πληροφορικής 2 2h/ 3 ECTS MET 6-003

Ηλεκτρονικά Μεταφραστικά Εργαλεία – Επιμέλεια Μηχανικής Μετάφρασης

Σε ένα περιβάλλον μετάφρασης που σήμερα είναι γενικά μηχανογραφημένο, οι μεταφραστές πρέπει να είναι γλωσσικά εξειδικευμένοι αλλά και τεχνικά καταρτισμένοι ώστε να ανταποκρίνονται στα πρότυπα της αγοράς. Εκτός από τα εργαλεία CAT (Computer Assisted Translation), τα εργαλεία μετάφρασης περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα λύσεων πληροφορικής που διευκολύνουν τις εργασίες που σχετίζονται με τη μετάφραση: από την έρευνα και την ημι-αυτόματη εξαγωγή ορολογίας και τις αρχές της οντολογίας έως την παραλληλοποίηση κειμένου, χωρίς να ξεχνάμε τα εργαλεία για «Διαχείριση έργων στη μετάφραση».

Καλύπτονται οι ακόλουθες ενότητες:

 • Eργαλεία CAT, προϊόντα TRADOS (σύστημα μεταφραστικής μνήμης), SYSTRAN (σύστημα αυτόματης μετάφρασης) και το σύστημα UNITEX (λογισμικό ανοιχτού κώδικα επεξεργασίας φυσικού λόγου).
 • Παρουσίαση των γλωσσών σήμανσης HTML και XML.
 • Λεπτομερής παρουσίαση των βημάτων που ακολουθούνται κατά τη διαχείριση ενός μεταφραστικού έργου: ανάλυση, τόσο γλωσσική όσο και τεχνική (τεκμηρίωση, λογισμικό, πολυμέσα κλπ.), διασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων και υλικών), προγραμματισμός (εκτίμηση έργου), υλοποίηση (δημιουργία γλωσσαρίων, αναθεώρηση, έλεγχος ποιότητας κλπ.) και παράδοση στον πελάτη. Θα μελετηθούν συγκεκριμένες περιπτώσεις και θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο «Project» του λογισμικού Trados.
 • Σχεδιασμός και µοντελοποίηση γνωσιακής βάσης. Κωδικοποίηση γλωσσικών και ορολογικών δεδομένων και δημιουργία γνωσιακής βάσης στο Access και το Multiterm.
 • Παρουσίαση προτύπων ορολογίας όπως ISO12616, ISOTC37 καθώς και των αντίστοιχων μοντέλων.
 • Εισαγωγή στις οντολογίες : ορισμός και ανάπτυξη οντολογίας ( αναπαράσταση οντολογίας ως σύνολο σχέσεων)
 • Σύγχρονες μέθοδοι και εργαλεία εξόρυξη ορολογίας (γλωσσολογική, στατιστική, υβριδική).
 • Post editing

Στόχος μας αποτελεί η διερεύνηση των νέων τεχνολογιών στην ορολογία, στη μετάφραση και στη φυσική γλώσσα ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των φοιτητών σε αυτούς τους επαγγελματικούς χώρους αλλά και η προετοιμασία τους για τις εξελίξεις του 21ου αιώνα με την τεχνολογική πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

 1. Θα έχουν βελτιώσει τις δεξιότητες τους στις νέες τεχνολογίες.
 2. Θα είναι έτοιμοι/ες για δουλειά σε μια εταιρία.
 3. Θα ξέρουν να διαχειρίζονται ένα μεταφραστικό έργο.
 4. Θα ξέρουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία παραλληλοποίησης.
 5. Θα είναι σε θέση να επιλέγουν την κατάλληλη τεχνολογία και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μεταφραστικά εργαλεία.
 6. Θα γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία των γλωσσών σήμανσης HTML και XML.

Αξιολόγηση

Διαρκής αξιολόγηση και τελική εξέταση (40% εβδομαδιαίες εργασίες και κουίζ, 20% πρόοδος, 40% τελική εξέταση).

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail