Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Thu, 24/11/2016

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της με αριθμό 182/10&13-6-2016.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements