Δηλώσεις μαθημάτων

Fri, 27/01/2017

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία εγγραφής στα μαθήματα θα διεξαχθεί 1-3 Φεβρουαρίου 2017 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας https://sis.auth.gr/.

 

Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης, εγγραφή θα πρέπει να γίνει και για το μάθημα της διπλωματικής εργασίας ή portfolio. Αναφορικά με τον ορισμό του θέματος και την έρευση του επιβλέποντα καθηγητή, σας ενημερώνουμε ότι, δεδομένης της εγγραφής στο μάθημα, χρειάζεται να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Οι φοιτητές/τριες ωστόσο θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν θέμα και επιβλέποντα, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι τις 15/3/2017.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements